Közlemények

SAJTÓKÖZLEMÉNY – 2016. március 1.

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Magyar kutatók a legmagasabb szinteken

Harmadik alkalommal végezte el embert próbáló klíma- és környezetkutató feladatait 2012 óta a magyar kutatócsoport a Chile és Argentína határán húzódó, 6893 méter magas Ojos del Saladón, a Föld legmagasabb vulkánján. A Dr. Nagy Balázs vezette expedíció nem csupán az Atacama Régió legnagyobb magassági szintjein (és a Föld általuk beműszerezett leg­ma­ga­sabb hegyén) dolgozott, de idén először lehetőségük nyílt eddigi kutatási eredményeiket a leg­magasabb régiós kormányzati szinten be is mutatni. Miguel Vargas Correa, az Atacama Régió kormányzója és a kabinet tagjai számára az expedíciót követően, a régió köz­pont­já­ban, Copiapó városban tartottak megbeszélést a kutatók és a politikusok a jövőbeni együtt­mű­ködési lehetőségekről. A helyi vezetés által stratégiai kérdésként tekintett kutatási ered­mé­nyek magyarázata: ez a Föld legszárazabb lakott területe, a magyar kutatók pedig a magas­hegyi vízjelenlétet változásait vizsgálják.

Sikeres adatvadászat

A kutatók a 4200 m-től 6893 m-ig 7 magassági szintben működő, évek óta folyamatosan dolgozó mérő­műszereiket sikeresen kiolvasták és az adatokat továbbították Magyarországra, elemzésre. Még a korábban a 6700 méter magas kráterben felszín alá helyezett műszerek is megkerültek, melye­ket a 2014-es expedíció során a vastag hóborítás miatt nem lehetett megtalálni. Így a Föld leg­magasabb beműszerezett hegyéről, az Ojos del Saladóról immár 4 éves adatsor áll ren­del­kezésre 2012-től a környezetváltozás és a vízjelenlét vizsgálatához.

Az expedíció feladatai idén jócskán kibővültek. Más területek kutatóival együttműködve a terepi munka kiegészült meteorológiai, mikrobiológiai és geofizikai vizsgálatokkal is. 4200, 4500, 5200 és 5800 méteren geoelektromos szondával a felszín alatti jégjelenlétet vizsgálták, 5800 méteren 18 műszer rendszerbe állításával meteorológiai-energetikai állomást üzemeltettek közel két hétig, 3770, 4350, 5800, 5900 és 6500 m magasból, mikroorganizmusok benépesítette vizes élőhelyekről mintegy 40 üledék- és vízmintát gyűjtöttek, 5200, 5300 és 6000 méter magasból 3 szélcsapda 15 horda­lékgyűjtőjének anyagát gyűjtötték be, 5200 méterről 3 helyről vettek lumineszcens kor­meg­ha­tá­rozásra morénamintákat a kutatók.

A terepi munkát idén segítette a kedvező – meglepően enyhe – időjárás is, valamint a szinte ele­nyé­sző hóborítás, ami a korábbi években sokszor okozott problémát a kutatóknak.

Chilei vízellátási gondok, magyar válaszok

A 2012-ben indított magyar kutatási programnak hazánk számára leginkább tudományos presztízsértéke van: a kutatók a Föld egyik legextrémebb területének felszín alatti jégburkát és kör­nye­zeti átalakulásait elemzik – egyedülállóan sok és sokféle adat alapján, s e „forró” kérdésre pedig erősen figyel a tudományos világ. Helyben viszont rendkívül fontosak a kutatás gyakorlati ered­mé­nyei az Atacama Régió számára, mely a világ legszárazabb területei közé tartozik, és a növekvő urbanizáció, valamint az értékes ásványkincsek (színes- és nemesfémek, lítium, stb.) kitermelése során számára egyre nagyobb kihívást jelent a vízellátás biztosítása. A kutatási program szervezői ezért kezdeményezték a párbeszédet a sivatagi régió vezetőivel. Chilei nagykövetségünk, valamint a Magyar Nemzeti Kereskedőház chilei irodája segítségével létrejött a találkozón a régiót a legmagasabb szinten Miguel Vargas Correa kormányzó, valamint kabinetje képviselte. A közel 2 órás tárgyaláson a kutatók bemutatták a kutatási programot, annak eddigi eredményeit, és felvázolták a jövőbeni együttműködési lehetőségeket. Chilei oldalról rendkívül aktív érdeklődés övezte a prezentációt, és konkrét egyeztetések kezdődtek a további munka közös folytatására. A tárgyalást további megbeszélés követte a CCIRA régiós pályázati alapkezelő vezetőivel, mely további távlatokat nyitott a kutatómunka folytatásához.

Az expedíciót követően a kutatók Magyarország chilei nagykövetségén is beszámoltak eredményeikről a magyar közösség számára: a találkozóra meglepően sok érdeklődő érkezett, még a frissen indult Startup Chile program résztvevői is megjelentek. A 2014-ben újranyitott nagykövetség falai korántsem voltak ismeretlenek a magyar szakemberek számára, hiszen már a nyitás óta sok segítséget kapott a kutatócsoport a képviselet munkatársaitól. Ezúton is köszönet illeti Deák Miklós nagykövet urat és feleségét, valamint Pólyi Csaba konzul urat a rengeteg támogatásért. Külön köszönet illeti továbbá a kormányzói találkozó megszervezéséért Kerék Viktóriát és Tar Krisztinát a Magyar Nemzeti Kereskedőház részéről.

További információ:

Sekoulopoulu Márta, (06-30) 650-6801, marti@heiling-media.hu

Letölthető dokumentumok

Sajtóközlemény - 2016. március 1. Kis felbontású képanyag (1,6 MiB) - 2016. március 1.

Nagy felbontású képanyag (76 MiB) - 2016. március 1.

01 laguna verde
01_laguna_verde.jpg: Aklimatizációs túra a Halott Öszvérek-hegyére – háttérben a Laguna Verde. A képen Dr. Nagy Balázs

02 6500m
02_6500m.jpg: Úton a 6500 méteren található fumarolák felé.

03 bakancs
03_bakancs.jpg: Pihenő a Halott Öszvérek-hegyén

04 laguna verde2
04_laguna_verde2.jpg: Aklimatizációs túra a Halott Öszvérek-hegyére – háttérben a Laguna Verde.

05 6000m
05_6000m.jpg: Munka 6000 méter felett. Ezen a hegyen találhatóak a Föld legmagasabban fekvő tómedrei. A képen balról jobbra: Dr. Nagy Balázs, Ignéczi Ádám, Heiling Zsolt

06 laguna verde3
06_laguna_verde3.jpg: Aklimatizációs túra a Halott Öszvérek-hegyére – háttérben a Laguna Verde.

07 geofizikai meres
07_geofizikai_meres.jpg: Geofizikai mérés 5200 méteren. A képen balról jobbra: Ignéczi Ádám, Dr. Nagy Balázs, Heiling Zsolt

08 fumarola
08_fumarola.jpg: A Föld legmagasabban fekvő fumaroláinak műszeres vizsgálata. A képen Heiling Zsolt

09 meteorologia
09_meteorologia.jpg: A meteorológiai mérőállomás összeszerelése 5830 méteren. A képen Dr. Nagy Balázs

10 atacama1
10_atacama1.jpg: Dr. Nagy Balázs prezentációja a kormányzói kabinet részére Copiapó városában.

11 atacama2
11_atacama2.jpg: A kutatócsoport ajándéka a kormányzónak. A képen balról jobbra: Heiling Zsolt, a kutatási program szervezője, és Miguel Vargas Correa, az Atacama Régió kormányzója

12 atacama3
12_atacama3.jpg: A kutatócsoport és a kormányzói kabinet

Együttműködő partnereink